Nye til Døstrup-Mjolden Borgerforenings bestyrelse

Årsmøde i Døstrup-Mjolden Borgerforening
Tirsdag den 18. maj kl. 19.30

Mødet afholdes i foreningslokalet, Landevejen 20 i Døstrup
Dagsorden i følge vedtægterne
Bestyrelsen

Nye til Døstrup-Mjolden Borgerforenings bestyrelse
Grundet 3 af vores bestyrelsesmedlemmer er flyttet eller flytter, og 1 har fået nyt arbejder, søger vi nye medlemmer.
Så hvis du kan afse nogle timer til bestyrelsesarbejde, hører vi gerne fra dig.
Som borgerforening er vi bindeled mellem sognene og kommunalbestyrelsen.
Vi holder ca. 4 møder om året, vi afholder Skt. Hans i Nyskoven i Døstrup og vi står for driften af minihal og foreningslokalerne på den gl. skole i Døstrup, lokaler som kommunen stiller gratis til rådighed.
Der er et underudvalg som står for driften af Nyskoven. Og en redaktion, der står for udgivelse af Bladet.
Borgerforeningen modtager pt. 10.000 kr. årligt fra Kommunen, hvis vi laver udviklingsplaner eller udviklingsprojekter, kan dette beløb forhøjes til 50.000 kr.
Vi søger medlemmer fordelt på de 2 sogne.
Henvendelse bedes rettet til Jens Thysen:
Tlf. 21 29 80 19 Mail jensthysen@hotmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *