Døstrup-Mjolden

Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne
Landevejen 20 – i den tidl. Døstrup Skole.

Arkivets åbningstider:

Efter aftale på tlf.: 74 75 45 35

Arkivets e-mail: dostrup@dostrup-lokalhistoriske-arkiv.dk
Arkivets hjemmeside: www.dostrup-lokalhistoriske-arkiv.dk

Post sendes til:
arkivleder Lis Schulz
Povlskrovej 13, Lovrup
6780 Skærbæk

Arkivets opgave er at indsamle og registrere indleverede arkivalier som har tilknytning til Døstrup og Mjolden sogne.
Arkivalier kan f.eks. være skøder, købekontrakter, regnskabspapirer, foreningsprotokoller, vielses-, fødsels- og dåbsattester, dagbøger, poesibøger, udklipsbøger, fotoalbums, malerier, tegninger, alle slags fotografier, negativer, dias, film- og lydbånd, private breve og kort, gamle aviser og avisudklip o.m.a.
Når I afleverer til arkivet, ved I, at tingene er i gode hænder. I kan give dem som gave, eller I kan deponere dem i en aftalt årrække, eller I kan låne dem til arkivet til kopiering. I kan også testamentere materialet til arkivet, som så til sin tid overtager det og bevarer det for eftertiden.
I kan også klausulere afleveringen, så den pakkes ned og forsegles i en forud aftalt periode. I den tid får ingen, heller ikke den nærmeste familie adgang til at åbne for materialet.
Er du i tvivl om noget vedrørende afleveringer så kontakt arkivet.
Når vi modtager materiale i arkivet, bliver det pakket i specielle syrefri arkivkasser, som giver de bedste muligheder for bevaring. Materialet bliver registeret, så interesserede også kan finde dem om 100 år eller mere.
Før I smider noget ud, så spørg arkivet eller be’ os kigge ind.
Husk! Hvad vi oplever i dag – er historie i morgen.
Arkivets opgave er også at udgive hæfter og bøger, hvori man kan læse om ejendomme, personer og nærområdet.
Hæfterne koster pr. stk. 30,- og bøgerne fra kr. 70,-.


Sådan støtter du arkivet:

Støt Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne
Bliv medlem. Det koster kun 50 kr. for hele året 2018.
Beløbet kan indsættes på konto 9827 0000 327 514.
Er du medlem, betaler du kun 10 kr. i éntre til vores arrangementer, og du får gratis kaffe og kage.

På arkivet arbejder en lille flok frivillige med at sikre fortiden for fremtiden. – Alt arbejde i arkivet er ulønnet.
At være arkivfrivillig kræver ikke særlige forkundskaber. Kan du tænke dig at hjælpe i arkivet, så er der nok at tage fat på.
Du kan f.eks. hjælpe med:
at registrere
at fotografere
at beskrive billeder
at hjælpe med opdatering af hjemmesiden
at lave nyhedsbreve/annoncer
at snakke med folk
at skrive interviews

Har du lyst til at være med, så aflæg os et besøg i arkivet.

Arkivets mailadresse dostrup@dostrup-lokalhistoriske-arkiv.dk
Arkivets hjemmeside www.dostrup-lokalhistoriske-arkiv.dk