Døstrup-Mjolden

Mjolden menighedsråd

Konstituering af Mjolden Menighedsråd

Mjolden Menighedsråd har her efter valget konstitueret sig på følgende måde:

Formand Lau Nørgaard 74 75 45 90
Næstformand Joan Matthiessen
Kasserer Eva Nørgaard
Kirkeværge (ift. kirkebygninger m.v.) Luise Hansen
Kontaktperson (ift. personale) Lau Nørgaard
Leif Schmidt
Ian Ørtenblad

Hvis I har forslag eller kommentarer – så kom meget gerne til os!

Med venlig hilsen Mjolden Menighedsråd

<