Døstrup-Mjolden

Døstrup menighedsråd

Information fra Døstrup Menighedsråd
Pr. 1. februar fraflytter Bodil Steffensen sognet, herefter indtræder
Per Nielsen i Døstrup Sogns menighedsråd.
Menighedsrådet ser derefter således ud :
Formand: Jane Nissen, Vinum
Næstformand: Per Nielsen, Døstrup
Kontaktperson: Karla Valentin, Drengsted
Kasserer: Inga Erichsen, Døstrup
Kirkeværge: Minna Johansen, Døstrup
Sekretær: Ian Ørtenblad