Døstrup-Mjolden

Mjolden Kirke

Mjolden Kirke

Præstegårdsvej 51

Mjolden

6780 Skærbæk

Sognepræst: Ian G. M. Ørtenblad-Andsager, Bygaden 37, 6780 Skærbæk,

www.voreskirke.dk

Tlf.: 74 75 41 06

Graver:Helga Schmidt Chemnitz, Præstegårdsvej 51, Mjolden, tlf. 24374411, e-mail: mjoldenkirkegraver@outlook.dk

Formand: Lau Grøn Nørgaard, Kristen Koldsvej 2, Forballum, 6780 Skærbæk tlf.: 74 75 45 90. Mail lau.forballum@hotmail.com

 

 

Gudstjenester i Døstrup og Mjolden Kirker:
Februar

Onsdag d. 2. februar
Kyndelmisse
Døstrup: 19.00
Mjolden: Ingen

Søndag d. 6. februar
Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Søndag d. 13. februar
Septuagesima
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 20. februar
Seksagesima
Døstrup: Ingen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 27. februar
Fastelavn
Døstrup: 14.00 Tøndeslagning
Mjolden: 9.00

Marts

Søndag d. 6. marts
1. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Menighedsmøde

Søndag d. 13. marts
2. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Menighedsmøde
Mjolden: Ingen

Søndag d. 20. marts
3. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00

Søndag d. 27. marts
(sommertid begynder)
Midfaste
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til
gudstjenester og arrangementer.
Ring på tlf. 7475 7215.
Bestilling dagen før.