Døstrup-Mjolden

Døstrup Kirke


Døstrup Kirke

Genforeningsvej 10, Døstrup, 6780 Skærbæk

Sognepræst: Ian G. M. Ørtenblad-Andsager, Bygaden 37, 6780 Skærbæk,
Tlf.: 74 75 41 06 e-mail: igmo@km.dk

www.voreskirke.dk

Graver: Ann Nørgaard Nielsen, Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266, e-mail: doestrupkirkegraver@outlook.dk

Formand: Jane Nissen, Smedevej 19, Vinum, 6780 Skærbæk tlf.: 25 13 53 49 mail: janeonissen@gmail.com

Gudstjenester i Døstrup og Mjolden Kirker:

Søndag d. 1. maj
2. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation

Onsdag d. 4. maj
Danmarks befrielse
Døstrup: 17.00
Mjolden: Ingen

Søndag d. 8. maj
3. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Fredag d. 13. maj
Bededag
Døstrup: 9.00
Mjolden: Ingen

Søndag d. 15. maj
4. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00

Søndag d. 22. maj
5. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 26. maj
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 29. maj
6. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til
gudstjenester og arrangementer.
Ring på tlf. 7475 7215.
Bestilling dagen før.