Døstrup-Mjolden

Lovrup Folke- og idrætsforening

Lovrup Forsamlingshus

Lovrup- og Omegns Folke- og Idrætsforening
Der har været afholdt generalforsamling og bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Formand: Henry Richmond, tlf.: 22 57 24 49
Kasserer: Veronica L. Schultz, tlf.: 25 25 05 55
Sekretær: Marie D. Simonsen, tlf.: 21 93 43 36 (Tage: 26 20 42 93
Udlejningsansvarlig: Yrsa Schmidt, tlf.: 20 98 53 21
Bygninger, vedligehold mv.: Gerdt Hansen, tlf.: 24 25 10 21

Nyhedsbrev fra Lovrup og Omegns Folke- og Idrætsforening.
Vi vil fra bestyrelsens side sige tusind tak for et 2016 med stor opbakning til alle de arrangementer der har været i den gamle skole.
I året der er gået har vi afholdt fastelavnsfest, vinterfest, ringridning, høstfestudvalget har holdt høstfest, og der blev afholdt 2 bankoaftener og en juletræsfest. Alle arrangementer med stor tilslutning. Der har også været et fint antal udlejninger, og alt i alt er foreningen kommet rigtig godt igennem 2016.
Vi fik stor hjælp fra Peter Bonnichsen til afholdelse af ringridningen, og der skal lyde en stor tak til ham for det store arbejde.
Vi afholdt også en arbejdsdag, hvortil der var stor opbakning, og der blev KNOKLET, hele dagen. Det blev til en grundig oprydning, rengøring og en masse småreparationer. Det var rigtig dejligt at få gået det hele igennem, og det giver en større glæde at benytte huset. TUSIND TAK til alle fremmødte, det var fantastisk at opleve så mange mennesker der gerne VIL vores forsamlingshus. Der blev også leveret hjemmebagte boller og kage til arrangementet, tusind tak for det.
Udover diverse småreparationer har bestyrelsens ”bygningsansvarlige” Gerdt, fikset kloakken med god hjælp fra Jens Møller. Der er blevet lagt fliser under halvtaget og i skuret, og der er malet sokler. Vi har fået god hjælp fra ”landsbypedellen”, som kommer regelmæssigt og hjælper os med forskellige ting. Tom Scholtens klipper græsset og adskillige af byens landmænd, håndværkere mv. har lagt udstyr og timer til de mange projekter. Der skal lyde en stor tak til alle for hjælpen.
I det kommende år ser vi meget frem til at få revet vores to naboer ned. De ubeboede, og faldefærdige huse skæmmer vores forsamlingshus og udgør en, ikke uvæsentlig, sikkerhedsrisiko for børn og unge der begiver sig derind på ”eventyr”. Nedrivning skulle have været påbegyndt af ejerne i henholdsvis august og september 2016, men da dette ikke skete, er sagen nu overgivet til kommunen som pt. har nedrivningen i udbud. Vi håber, at begge huse er borte inden udgangen af 2017.

Hvis du ikke vil gå glip af informationer om foreningen og foreningens arrangementer kan du blive medlem af foreningens facebook-gruppe:
Lovrup Gamle Skole/Lovrup Forsamlingshus