Døstrup-Mjolden

Borgerforeningen

Døstrup-Mjolden Borgerforening er stiftet mhp. at være talerør og “paraply” for sognenes borgere og foreninger.

Alle der bor i vores 2 sogne og alle foreninger er automatisk medlemmer af foreningen, der opkræves intet medlemsgebyr.

Under Døstrup sogn hører Døstrup, Vinum, Drengsted, Overby, Lovrup og Tevring.

Under Mjolden sogn hører Mjolden, Ottersbøl og Forballum.

Døstrup- Mjolden sogne har ca. 900 indbyggere.

Borgerforeningen er ansvarlig for 2 årlige arrangementer Sankt Hans aften i Nyskoven og Juletræsfesten, der af holdes på skift i sognene.

Derudover arrangeres der borgermøder, når der er relevante emner, som ønskes debateret og anskueliggjort.

Der er i Borgerforeningen nedsat flere underudvalg, har man ideer til eller lyst til at hjælpe disse udvalg kan man bare kontakte udvalgets “tovholder”.

Har man spørgsmål, ideer, ønsker mm er man altid meget velkomne til at tage kontakt til Borgerforeningen.

Formand Jens Thysen, Døstrup 74 75 43 02