Døstrup-Mjolden

Mjolden Forsamlingshus

Vedr. Udlejning af forsamlingshuset bedes man kontakte:
Marijke Zwanenburg Hansen Tlf. 21 47 59 12
E-mail. Marijke_zwanenburg@hotmail.com