Døstrup-Mjolden

Lovrup Forsamlingshus

Lovrup- og Omegns Folke- og Idrætsforening
Der har været afholdt generalforsamling og bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Formand: Henry Richmond, tlf. 22 57 24 49
Kasserer: Veronica Le Moine, tlf. 25 65 85 14
Sekretær: Else Bang Henningsen, tlf. 23 62 93 42
Udlejning, ansvarlig: Yrsa Schmidt, tlf.: 20 98 53 21
Vedligehold/bygninger, ansvarlig: Gerdt Hansen, tlf. 24 25 10 21

Vi vil takke de afgående medlemmer Carl Christian Waje, Lennart Waje,
Brian Hattens og Randi Waje for indsatsen.
Følg med i Bladet og på vores facebookside: Lovrup Gamle Skole/Lovrup Forsamlingshus for information om kommende arrangementer.
Vel mødt