Spring til indhold

Døstrup-Mjolden

Orienteringsmøde og valgmøde ift. det nye menighedsråd i Døstrup/Mjolden

Orienteringsmøde og valgmøde ift. det nye menighedsråd i Døstrup/Mjolden

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
12/09/2012
19:30 - 00:00

Kategorier
Ingen Kategorier


DØSTRUP OG MJOLDEN MENIGHEDSRÅD
foreslår ét fælles menighedsråd for Døstrup og Mjolden sogne.

Der har været afholdt menighedsmøder i hhv. Mjolden d. 5. august og Døstrup d. 12. august. Her blev der orienteret om evt. sammenlægning af menighedsrådene ligesom muligheder og ulemper blev diskuteret. Det var nogle gode møder, hvor der var en god samtale. Nogle af de ting, der blev diskuteret, var:

· Kan vi lettere med et menighedsråd løfte i flok?

· Kommer vi alligevel så meget i hinandens kirker, at vi i praksis alligevel er et stort fællesskab?

· Er det bedre at være hver for sig – større gør ikke absolut bedre

· Hvor stort skal det nye menighedsråd være, osv.

Der var opbakning fra menighedsmøderne til menighedsrådenes forslag. Fremadrettet vil der være et menighedsråd på 8 medlemmer og hertil kommer, at præsten også er medlem. Der vil være 4 fra Døstrup og 4 fra Mjolden. Hertil kommer suppleanter. Kirkekasserne tænkes også slået sammen til én.

Der vil være orienteringsmøde og valgmøde ift. det nye menighedsråd hhv. d. 12. september kl. 19.30 i Mjolden forsamlingshus og d. 18. september kl. 19.30 i konfirmandstuen i Døstrup.
Kom og vær med til at præge din kirke!

Formændene for Døstrup og Mjoldens Menighedsråd.

Del på Facebook