Spring til indhold

Døstrup-Mjolden

Årsmøde/Generalforsamling i Døstrup/Mjolden borgerforening

Årsmøde/Generalforsamling i Døstrup/Mjolden borgerforening

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
21/02/2012
19:30 - 00:00

Kategorier
Ingen Kategorier


Årsmøde/Generalforsamling i Døstrup/Mjolden borgerforening

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 i Minihallen
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag til vedtægtsændringer:
Til årsmødet i Døstrup-Mjolden borgerforening, er der forslag om ændring af vedtægterne.
Baggrunden er, at der har været forhandlinger med Tønder kommune, om overtagelse af minihal og bibliotek samt 2 klasse lokaler fra Døstrup skole. For at det kan lade sig gøre skal vedtægterne justeres lidt, samtidig ønsker bestyrelsen et par små justeringer.

Med kursiv skrift angives ændringerne.
§ 2 Ændres: Foreningens formål er at: til Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at:

§ 7 Ændres: Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer til Foreningens bestyrelse består af minimum 7 medlemmer.

§ 10 Ændres: Protokollen underskrives af formanden og sekretæren til Protokollen forelægges til godkendelse på førstkommende møde.

§ 12 Ændres: Foreningens regnskab går fra 1/1 til 31/12. Foreningens regnskab for det foregående år med status 31/12, skal inden 1. marts afgives til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges på årsmødet til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning. til Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december, regnskabet forelægges på årsmødet til godkendelse.

§ 14 Tilføjes: Vedtægtsændringerne godkendes af Tønder kommunalbestyrelse, før de kan træde i kraft.

§ 15 Tilføjes: Anvendelse af formue, der er tilvejebragt via kommunale midler fra Tønder kommune, skal desuden godkendes af Tønder kommunalbestyrelse.

Del på Facebook