Døstrup Vandværk

DØSTRUP VANDVÆRK INFOMERER 2013.
Vandværket har fra den 8. august fået vand fra den nye boring beliggende i ”Spejderskoven”. Vandindvindinger sker fra 55 til 60 meters dybde i et vandførende sandlag, som er skarpt afgrænset i top og bund af kraftig moræne ler, vandindtaget er hævet 2 meter over bunden, fordi den brunfarvning af vandet fra de gamle boringer kommer fra den nederste del af det vandførende sandlag.
Vandet er synlig mere klar, og der er et lav indhold af jern, mangan og organiske kulstoffer som kan brunfarve vandet.
Alle de kemiske analyser er rigtig gode uden overskridelser af grænseværdierne, ligesom analyserne fra de gamle boringer, hvor kun farvetallet var alt for høj.
Det har vold store problemer inden ibrugtagning af boringen, at få den pumpet/desinficeret ren for kim og bakterier, som er alm. forekommende i jorden og kommer med ned i boringen ved borearbejdet.
Investeringen i det nye kildefelt har kostet ca. 450.000.- kr. og en masse bøvl.

Der indvindes årlig ca.100.000m3 og der har ikke været nævneværdigt vandspild i flere år.
Vandanalyser kan ses på hjemmesiden;
www. Mitdrikkevand.dk

Alle opfordres til at checke vandforbruget (måleren) jævnlig for at undgå kæmpe regninger for vandspild. Der er stadig nogle der får ubehagelige overraskelser ved måleraflæsningen.

På vegne af Døstrup vandværk, Peter Steffensen.

Yderligere oplysninger om vandværket: Peter Steffensen. tlf. 74 75 45 60— 30 61 69 76

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *