Nyt fra borgerforeningen

Hvad arbejder vi med i borgerforeningen

Det lykkedes os i 11. time at overbevise Transportministeren om, at jernbaneoverkørslen på Søndervej ikke skulle lukkes.
Nu er vi kontakt med Vejdirektoratet, om at få fjernet soklerne fra de gamle lysmaster ved hovedvejen, udbedring af fortov samt at få lavet noget andet i stedet for de gule byporte.
Vi har anmodet om at få lavet en venstresvingsbane hvor Drengstedvej munder ud til hovedvejen, alternativt overhaling forbudt og evt. nedsættelse af hastigheden til 70 km.
I Mjolden har vi ansøgt Tønder kommune om at flytte 60 km skiltet på Randerupvej længere mod Skærbæk.
På Præstegårdsvej har vi søgt om at få nr. skiltningen ved nr. 13-15-17 rettet til.
Vi har bestilt Hede Danmark til at tynde ud i træerne i Nyskoven, de fældede træer bliver oplagret på skøjtebanen i en periode, for at tørre, alternativet var at de skulle blive liggende i skoven. Skoven vil I en periode se meget amputeret ud, men rådgiveren fra Hede Danmark siger, at det hurtigt vil rette sig.
Vi prøver på at komme i kontakt Danpo vedr. Sødamslagteriet, vi vil gerne høre, hvad deres planer er med den brandskadede bygning ud til Landevejen, vi vil gerne sikre os, at de ikke rejser fra byen uden enten at bygge bygningen op igen eller
fjerne den. Morten Nielsen som har med bygningerne at gøre, er enten ikke til stede, er i møde, har ferie eller er her i morgen, han ringer ikke til bage selv om kontordamer ved Danpo flere gange har lovet at han ville. Så nu prøver vi at komme i kontakt med ham via mail.
Med venlig hilsen – Døstrup-Mjolden Borgerforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *