Døstrup menighedsråd

Døstrup menighedsråd har den 17. november konstitueret sig på følgende måde:
Formand Ragnhild Dixen, Drengsted
Næstformand: Jane Nissen, Vinum
Kasserer: Olga Petersen, Døstrup
Kirkeværge: Minna Johansen, Døstrup
Kontaktperson: Bodil Steffensen, Vinum
Sekretær: Ian Ørtenblad, Døstrup

Med venlig hilsen Døstrup menighedsråd

Menighedsrådsmøder for Døstrup i første halvdel af 2019
Alle møder er offentlige og foregår i Konfirmandstuen i Døstrup Præstegård
Tirsdag den 22. januar kl. 19.00
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 fælles med Mjolden menighedsråd
Søndag den 10. marts Menighedsmøde efter gudstjeneste i Døstrup kirke
Tirsdag den 12. marts kl. 19.00
Tirsdag den 19. april kl. 19.00
Tirsdag den 21. maj kl. 19.00 + budgetlægning for 2020
Mødereferater er fremlagt i våbenhuset, og kan ses på kirkens hjemmeside.
Nærmere oplysning kan fås ved formanden, Ragnhild DixenMail: radixen@bbsyd.dk eller tlf.: 74 75 41 46 / 23 49 23 63

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *