Referat af borgermøde den 24. maj 2011

Døstrup-Mjolden Borgermøde

Tirsdag d. 24. maj 2011

1. Velkomst

Jens bød velkommen til 25 fremmødte

2. Fundraising V/Kristian Andersen

Kort præcis gennemgang af forskellige fonde, LAG-Tønder,

Landdistriktspuljen, Tuborgfonden, Veluxfonden, Trygfonden, og Brandkassefonden Sydvest.

Det er vigtigt at vi sætter os ind i hvilke krav fondene stiller. Ofte gives til noget nyt og på tværs af det gængse, samt til det der peger fremad.

Ring med den overordnede plan og få en vurdering af muligheden inden ansøgningen sendes, lyt mellem linjerne………

Husk afrapporteringen, læs ansøgningen inden den skrives.

3. Hvad er der sket siden sidst, grupperne fremlægger

Sparta:

Har fået 10.000kr hvoraf de 5.000 er brugt.

Der er en løbegruppe i gang, og en dansegruppe som er den største succes, med 24 – 26 deltagere.

I fremlæggelsen kom der en snak om, at de aktiviteter folk ikke mødte op til er der ikke brug for. Kommer der 5 den ene gang og 10 den næste gang, er det også ok.

Klubhus/Aktivitetshus

Der er startet Krolf og Beatsvolly

Per efterlyste en infotavle på Klubhuset.

Borgerfester

Træder vande indtil efteråret

Byforskønnelse

Byportene skal males, der snakkes farveprøver med Vejdirektoratet.

Bænke: Der er 12 bænke med sponsorer og der skal findes placering til alle.

Vandrestier i og omkring Døstrup: der skal snakkes med nogle velvillige lodsejere.

Hjemmeside

Er i fuld gang, se den på http://doestrup.infoland.dk

Nyskov

Havde en fælles arbejdsdag d. 10. maj som sluttede med en grillpølse.

Der blev snakket om hvordan græsslåningen fremover skal finansieres.

4. Hvordan kommer vi videre?

5. Ideer som endnu ikke er nævnt, brainstorming

Punkt 4 og 5 krydsede hinanden. Der var mange gode og nye tanker samt en livlig debat.

Der arbejdes videre med følgende ide: Bykort med indtegnede stier, bænke, fitness redskaber, ”stationer” med lokalhistorie, som evt. hentes ned på mobilen.

Forskønnelsesudvalget undersøger behovet til sportsfesten.

Næste Borgermøde d. 23. august. Tema om Trivsel og Stier.

6. Døstrup Skoles bygninger

Kommunens rejsehold har været i byen og hørt om byens ønsker og behov. Der er lagt billet ind på nogle af lokalerne.

Der blev foreslået et udvalg der får til opgave at bevare skolens traditioner; Julegudstjeneste og skolefester.

Ivan Falck, Ian og Heidi er i udvalget, emnet tages op på augustmødet.

7. Farvel kl. 21.45

Ref. Hanne Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *