Årsberetning Døstrup-Mjolden Borgerforening 2011-2012

Året startede den 31. maj, med en tur til Møldammen, hvor Lis Schultz fortalte om Æ armhus, vi blev inviteret indenfor hos Herdis og Katrine, derefter gik turen videre mod Lovrupvej afsluttende ved Tyra og Hans Jørn,s hus

Igen i år var vores Scht. Hans godt besøgt Per Bach sognepræst fra Ballum holdt årets båltale

Vi har haft et par borgermøder, hvor der blev nedsat et sti udvalg som prøver at se på mulighederne for at etablere nye stier.
Der var i sommer kontakt med en mand fra Esbjerg som ville etablere en købmands butik, men han udeblev fra mødet hvor han skulle have fremlagt sit koncept.

Der har i samarbejde med de øvrige foreninger været nedsat en gruppe som har haft kontakt med kommunen vedr. skolens bygninger, der har været en del korrespondance frem og tilbage.
Kommunens tilbud er at vi kan overtage de af de gamle skolebygninger vi ønsker, kommunen vil så afholde alle grund udgifter bla. Varme, el udvendig vedligeholdelse ejendomsskatter m/m.
Det vi forhandler om pt. Er gymnastiksalen den gamle bibliotek + 2 klasselokaler.
Det er disse forhandlinger som ligger til grund for de vedtægtsændringer vi forhåbentlig vedtager senere i aftenen.

Vi har i samarbejde med Handels og håndværker foreningen og forældrerådet i børnehaven, holdt juletræsfest i år i Døstrup forsamlingshus. Der var ca. 40 børn samt en del forældre og bedsteforældre.

Vi har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter, hvor vi fik afslag, men med hjælp fra Annegrethe Thomsen søgte vi Velux medarbejderfond og har fået tilkendegivelse om 10.000 kr. ligesom Døstrup handels og håndværker forening, vil donere 3000 kr.
Vi har så søgt trygfonden igen, samt Nordea fonden.

Vi har skrevet en skrivelse, til vejdirektoratet, hvor vi anmoder om nogle ændringer ved cykelstien mellem Døstrup og Skærbæk.
Vi ønsker kantstene sænket, så vi undgår de høje kanter ved nedkørslerne til Helleanlæggene, både ved udkørslen fra Døstrup samt ved indkørslen til Skærbæk, derudover har vi anmodet om at få cykelstien gjort dobbelt rettet hele vejen ind til Gesingvej.

Vi har bedt vejdirektoratet, om en tilkendegivelse, om hvornår vi kan forvente en cykelsti mellem Døstrup og Bredebro.

Affaldsindsamlingen foregår i år den 21. april

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *