Generalforsamling Mjolden Borger- og Idrætsforening

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
02/04/2019
19:30 - 21:00

Lokation
Mjolden Forsamlinghus

Kategorier
Ingen Kategorier


tirsdag den 2. april kl. 19.30 i Mjolden Forsamlingshus
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastlæggelse af kontingent for passive medlemmer (p.t. 75,00 kr.).
Græsslåning.
Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Claus Sørensen. Modtager genvalg.
Morten H. Christensen. Modtager ikke genvalg.
Jens A. Clausen. Modtager ikke genvalg.
Lena S. Christensen trækker sig.
Valg af bestyrelsesmedlem for ét år.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er:
– Ejnar Jensen.
9. Valg af revisorer. På valg er:
Vagn Schmidt. Modtager genvalg.
Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen afholdes.
OBS! Kontingent betales ved indgangen!
Vel mødt—Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *